• Korekce, sankce, pokuty za nedodržení zákona či metodik?

  • S námi NE, víme jak na to..

Veřejné zakázky

Kontaktujte nás

V rámci oblasti veřejných zakázek nabízíme:

  1. Organizační zajištění zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  2. Organizační zajištění výběrového řízení v souladu s metodickými pokyny poskytovatelů dotací
  3. Zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách, zajistíme kompletní servis při zastupování zadavatele u ÚOHS
  4. Poradenství a konzultace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, provádění oponentur (auditů) připravovaných, nebo již proběhlých veřejných zakázek

Organizační zajištění zadávacího řízení zahrnuje komplexní balíček služeb od přípravy zadávací dokumentace, vyhlášení ve věstníku veřejných zakázek, uveřejnění dokumentů na profilu zadavatele, evidence dodatečných informací, organizace jednání hodnotící komise včetně zápisů, uveřejnění výsledku, pomoc při uzavření smlouvy až po předání finální dokumentace.

Vybíráte vhodného administrátora pro organizaci zadávacího řízení?

Požadujte od svého administrátora, aby Vám vždy vysvětlil všechny důležité kroky při administraci zadávacího řízení. V budoucnu se vyhnete situaci, kdy nebudete schopni odpovědět na otázky „Proč jste neuveřejnili výzvu k podání nabídek na portále poskytovatele dotace“, „Vysvětlete jakým způsobem jste oslovili min. 5 zájemců “, „Vysvětlete proč projektová dokumentace obsahuje obchodní názvy“ atd.. Myslete na to, že jako zadavatel odpovídáte za správnost a úplnost zadávacích podmínek.