• Vícepráce, změnové listy, nedodržování postupu prací?

  • Pohlídáme zhotovitele a najdeme řešení..

TDI a BOZP

Kontaktujte nás

Technický dozor investora zahrnuje:

  1. Komplexní činnosti technického dozoru investora při přípravě i realizaci stavby
  2. Přípravná fáze stavby (seznámení se s podklady, předání staveniště atd..)
  3. Realizační fáze stavby (dodržování stavebního povolení, projektové dokumentace a rozpočtu, kontrola postupu prací, posouzení víceprací, účast na kolaudaci , atd…)

Koordinátor BOZP na staveništi zahrnuje:

  1. Komplexní činnosti koordinátora BOZP podle z. č. 309/2006 Sb. při přípravě i realizaci stavby
  2. Přípravná fáze stavby ( plán BOZP, přehled právních předpisů, ohlášení příslušnému OIP..)
  3. Realizační fáze stavby (koordinace zhotovitelů, spolupráce na tvorbě harmonogramu prací, sledování postupu prací, upozorňování na nedostatky, sledování dodržování plánu BOZP, atd…)