• Jste přesvědčeni, že Vás „úředník“ poškodil?

  • Bránit se může každý, víme jak na to..

Dotační ombudsman

Kontaktujte nás

Služba „Dotační ombudsman“ zahrnuje:

  1. Analýza žádosti o dotaci, projektu, veřejné zakázky a veškeré dokumentace týkající se komunikace s poskytovatelem dotace
  2. Vytvoření časové osy a stanovení milníků projektu
  3. Komunikace s poskytovatelem dotace
  4. Účast na jednání s poskytovatelem dotace / zastupitelstvech…
  5. Vypracování závěrečné zprávy s vyhodnocením případu a doporučením jak dál postupovat

Představte si, že podáte žádost o dotaci a v průběhu administrace Vám bude odebrán registrační list z důvodů nesplnění nějaké „důležité“ podmínky, nebo Vám bude vyměřena korekce pro netransparentní zadávací řízení…jste obec, nebo město? Vydali jste již mnoho finančních prostředků do projektu a žádosti! Máte vůbec šanci tento stav zvrátit?
Dotační ombudsman je tady pro Vás právě v takovýchto případech!! Cílem dotačního ombudsmana je vést nezávislá šetření a zjistit, zda poskytovatel dotace postupoval dle aktuálních pravidel v souladu s principem rovného přístupu ke všem žadatelům.

Doporučení:

Požadujte od svého administrátora 101% výkon, abyste nemuseli využít služby dotačního ombudsmana! Kontaktujte nás a my Vám poradíme jak získat dotaci a hlavně jak si ji udržet!