• Směrnice, pokyny, metodiky, příručky, ISKP14+..?

  • Pohlídáme vše za Vás, přenechejte to odborníkům..

Dotační management

Kontaktujte nás

Dotační management zahrnuje:

  1. Analýza projektového záměru
  2. Vyhledání vhodného dotačního titulu
  3. Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh(jako např. studie proveditelnosti, finanční analýza, podnikatelský plán, odborné posudky, energetické audity atd.)
  4. Poradenství / administrace / technická pomoc při přípravě a realizaci projektu
  5. Dotační monitoring

Jsme schopni zajistit jakoukoliv jednotlivou dílčí část v rámci dotačního managementu, ovšem pro umocnění šance získat a dotaci udržet bez ztráty „kytičky“ nabízíme dotační management jako komplexní balíček služeb. Tak zajistíme kontinuální přenos informací o projektu ve všech jeho úrovních a snížíme riziko vzniku chyby, která může znamenat krácení dotace…

Vybíráte vhodného administrátora pro získání dotace?

Požadujete od svého administrátora, aby Vám vždy vysvětlil všechny důležité kroky při administraci projektu. V budoucnu se vyhnete situaci, kdy nebudete schopni odpovědět na otázky „Proč jste to takto udělali“, „Proč jste to takto nastavili“, „Jak jste došli k tomuto výpočtu“atd..Myslete na to, že jako příjemci dotace jste zodpovědní za všechny úkony, které v rámci administrace činíte.