• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - Výzva č. 33 - Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

Dne 19. května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje


výzvu č. 33
 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“ (současně je vyhlášena výzva č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ )

k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Oprávnění žadatelé:
 • Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, 
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, 
 • kraje, 
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
 • obce, 
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
 • nestátní neziskové organizace, 
 • církve, církevní organizace, 
 • organizační složky státu, 
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 
Podpora u obou výzev je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.

Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném KAP.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 33 připraveno 917  mil. Kč.

 1. Datum zpřístupnění žádosti o podporu:25. 5. 2016
 2. Zahájení příjmu žádostí o podporu:30. 6. 2016
 3. Ukončení příjmu žádostí o podporu:18. 11. 2016