• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

VZ - Máme nový zákon o zadávání veřejných zakázek!!

Dne  29. 4. 2016 vyšly ve Sbírce zákonů zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, a zákon č. 135/2016 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zákon naleznete ve Sbírce zákonů v částce č. 51/2016. Oba zákony jsou účinné od 1. října 2016.  

Znění zákonů dostupná zde: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-134.htm a http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-135.htm.