• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MZe - III. výzva "Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací"

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací

III. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

Žádosti o podporu v rámci programu 129 250 jsou přijímány od 15. dubna 2016 do 14. září 2016 do 14:00. Celková alokace III. Výzvy je 400 mil. Kč. Po naplnění alokace budou zbylé žádosti v případě splnění podmínek pro zařazení do programu automaticky převedeny do zásobníku navazujícího programu.

Oprávnění žadatelé:
  • Obce
  • Svazky obcí
Výše podpory:
max. 50 mil. Kč, až do výše 70% 

Výběrová řízení:
podmínka provést otevřené zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Další podmínky:
  • Musí být doloeženo pravomocné stavební povolení
  • Akce musí být v souladu s PRVKÚK
  • Dokončení akce nejpozději do 31.12.2017
  • Max. uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u vodovodu a 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací.

Bližší informace zde.