• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

Školení - „Příležitost nového zadávání v ČR – zákon o zadávání veřejných zakázek“

TIZZI spol. s r.o. pod záštitou společnosti Podnikatelský inkubátor Kroměříž, s. r. o.
pořádá školení pod názvem      

„Příležitost nového zadávání v ČR – zákon o zadávání veřejných zakázek“    

Termín konání 5. 5. 2016  9:00 – 11.30 hod.  

Místo konání Vzdělávací centrum PINK,  Havlíčkova 2788, Kroměříž  

Přednáší Mgr. Jan Novotný  - vedoucí oddělení metodiky veřejných zakázek na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy  - aktivní účastník připomínkových řízení k novému zákonu  

Školení je určeno zejména pro zástupce měst, obcí a škol  

Obsah Obecná ustanovení zákona / Druhy a režimy veřejných zakázek / Základní ustanovení o zadávacích řízeních / Účastník zadávacího řízení, komise, přizvaní odborníci / Střet zájmů / Vyloučení účastníka zadávacího řízení / Podlimitní režim / Nadlimitní režim / Zjednodušený režim / Průběh řízení po podání nabídky / Ukončení zadávacího řízení / Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele  

Účastnický poplatek 1.000,- Kč včetně DPH (zahrnuje veškeré náklady spojené s organizací akce vč. občerstvení)
Způsob úhrady: bezhotovostně (na základě zálohové faktury obdržené po odeslání přihlášky)     nebo hotově (při prezenci v termínu konání akce)  

Kontakt - informace Ing. Karel Kopuletý, tel.: 603544823, kopulety@tizzi.cz, TIZZI spol. s r.o., Bílanská 1861/81, Kroměříž  

Informační pokyny S ohledem na omezenou kapacitu počtu účastníků semináře doporučujeme zájemcům, aby se přihlásili v co nejkratším termínu. Přihlásit se lze odpovědí na e-mailovou nabídku nebo využitím výše uvedených kontaktních údajů s tím, že postačí uvést pouze název školení, jméno a příjmení účastníka, jeho e-mailový nebo tel. kontakt, název organizace – firmy a zvolený způsob úhrady účastnického poplatku.  V případě zvolení bezhotovostního způsobu je nutno uvést fakturační údaje plátce poplatku (název, sídlo, IČ, DIČ).

TIZZI -školení VZ.pdf