• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPPIK - Sledování čerpání alokace OPPIK (stav k 4.3.2016)

Statistika podaných Předběžných žádostí o podporu a Žádosti o podporu k 4. 3. 2016 (dle dat v MS 2014+).

Potenciál I. Výzva

Alokace pro tuto výzvu byla 1,5 mld. Kč. Zájemci podali 381 Předběžných žádostí za 7,6 mld. Kč, tedy poptávka 5-ti násobně převýšila alokaci I. Výzvy v rámci programu Potenciál. K 4.3.2016 Czechinvest registruje 215 podaných Žádostí o podporu za celkových 4,1 mld. Kč.

Informace o dalších Výzvách jsou uvedeny zde.