• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MŽP - Výzva č. 3/2016 Národní program Životní prostředí

V březnu 2016 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí pro prioritní oblast Voda.

V rámci prioritní oblasti je podporováno udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, především využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce včetně udržitelných koncovek s důrazem na decentrální řešení či semi-centrální řešení.

Podpořeny mohou být pouze projekty, které zefektivní hospodaření s vodami v rámci obce areálu či budovy, a to prostřednictvím využití srážkových vod a čištěním odpadních vod

O finanční podporu mohou žádat obce do 500 obyvatel a obce bez omezení počtu obyvatel, a to na projekty realizované výhradně v části obce do 500 obyvatel.

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 400 tis. Kč, maximální výše podpory činí 5 mil. Kč.

Pro Výzvu je alokováno celkem 50 mil. Kč.

Na Vaše projekty můžete získat dotaci až do výše 80% celkových způsobilých výdajů, maximální výše podpora činí 5 mil. Kč.

Termín podání projektových námětů (1. kolo) od 1. března 2016 do 30. června 2016.

Výzva je vyhlášena jako dvoukolová.

Žadatelé předloží v 1. kole Fondu vyplněné Projektové náměty včetně odborného posudku.

Žadatelé, kteří byli písemně vyzvání Fondem k předložení žádosti o podporu, tak učiní v následujících termínech:

  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. srpna 2016
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. listopadu 2016

 

Více informací zde.