• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

ÚOHS – Sankce za konkurenční zvýhodňování při zadávání veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 170 tisíc korun státnímu podniku LOM PRAHA za správní delikt, kterého se dopustil při zadávání veřejné zakázky na koupi osobních automobilů střední třídy tím, že stanovil technické podmínky tak, že zaručovaly konkurenční výhodu určitým dodavatelům osobních automobilů značky Volkswagen a vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Zadavatel svým postupem mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. S vybraným dodavatelem již zadavatel uzavřel smlouvu. 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
16/017/VZ008 – S0825/2015

Odkaz:

http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/2088-sankce-za-konkurencni-zvyhodnovani-pri-zadavani-verejne-zakazky.html