• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MPSV - Dotace pro seniorské a proseniorské organizace 2016

11.11.2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dotační řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2016. Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2016 lze podávat nejpozději do 31. prosince 2015.

Lhůta pro podání žádosti je dodržena, pokud zásilka byla převzata k poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty a v případě osobního předložení žádosti na MPSV, pokud je převzetí potvrzeno razítkem podatelny MPSV nejpozději poslední den lhůty. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

V souvislosti se změnami v organizační struktuře MPSV byla vydána nová Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“, která nabyla účinnosti dne 6. listopadu 2015. Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu.

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Oddělení politiky sociálního začleňování, Mgr. Denisa Pechová.

 

Odkaz:

http://www.mpsv.cz/cs/22825