• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR – Podpora bydlení 2020 – Technická infrastruktura

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu 11706 Podpora bydlení pro podprogram 117D063  Technická infrastruktura.  

Žádost o dotaci je možno podávat od 21. 10. 2019 do 21. 1. 2020.  

Cíl podpory:
Cílem podprogramu Technická infrastruktura je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů.  

Výše dotace:
Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný stavební pozemek.  

Uznatelné výdaje akce:
Uznatelnými výdaji jsou pozemní a stavební práce související s výstavbou komunikace, kanalizace a vodovodu. Uznatelné nejsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavební dozor a náklady související s vypracováním žádosti.  

Alokace výzvy:   40 000 000,- Kč  

Oprávnění žadatelé:   Obce      


TIZZI pro Vás zajistí:      

·         zpracování Žádosti o dotaci  včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných ve znění podprogramu  
·         organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
·         organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
·         administraci projektu po celou dobu realizace projektu.  

Více o komplexních službách společnosti TIZZI engineering s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz      

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.