• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR – Podpora bydlení 2019 – Technická infrastruktura

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu 11706 Podpora bydlení pro podprogram 117D063  Technická infrastruktura.  

Žádost o dotaci je možno podávat od 7. 11. 2018 do 5. 2. 2019.  

Cíl podpory:
Cílem podprogramu Technická infrastruktura je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů.  

Výše dotace:
Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný stavební pozemek.  

Uznatelné výdaje akce:
Uznatelnými výdaji jsou pozemní a stavební práce související s výstavbou komunikace, kanalizace a vodovodu. Uznatelné nejsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavební dozor a náklady související s vypracováním žádosti.  

Alokace výzvy:   50 000 000,- Kč  

Oprávnění žadatelé:   Obce        


TIZZI pro Vás zajistí:  
   
·         zpracování Žádosti o dotaci  včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných v znění podprogramu Technická infrastruktura  
·         organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
·         organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
·         administraci projektu po celou dobu realizace projektu.
   
Partner pro Vaše dotační projekty …    


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat. 

MMR - Podpora bydlení 2019 - Technická infrastruktura.pdf