• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

AVIZO : MMR – vyhlášení výzvy Územní plán 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje vyhlášení výzvy Územní plán 2019.

Předpokládaný termín vyhlášení je 5. 11. 2018.

O konkrétních podmínkách výzvy Vás budeme informovat.    TIZZI pro Vás zajistí:  
 
·         zpracování Žádosti o dotaci včetně kompletace všech požadovaných příloh    
·         organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
·         organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace  

Partner pro Vaše dotační projekty…      Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.