• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MŠMT a MMR podpoří obnovu a výstavbu sportovních zařízení na rok 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj návrh, jak nadále podporovat obnovu a výstavbu sportovních zařízení ve vlastnictví měst a obcí. Oba resorty vyhlásí v polovině října investiční programy na rok 2019 s celkovou alokací 1, 1 mld. Kč.

MŠMT bude podporovat větší sportovní projekty měst a obcí nad 10 tis. obyvatel a to zejména obnovu městských hal a stadionů. Sportoviště budou muset splňovat technické parametry soutěží. V projektech bude nutná minimální spoluúčast 60 %, celková alokace činí 500 mil. Kč.

MMR se zaměří na malé obce do 3 000 a do 10 tis. obyvatel, sportovní zařízení sloužící veřejnosti pro pohybovou rekreaci, školní hřiště a také tělocvičny. V projektech bude nutná minimální spoluúčast 30 - 40% dle velikosti obce a celková alokace je 600 mil. Kč.

Obě výzvy budou vyhlášeny v polovině října letošního roku, aby měla zastupitelstva po volbách dostatečné množství času na vyplnění žádosti.   
TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy MŠMT i MMR
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
           Partner pro Vaše dotační projekty…    

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.