• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

Výsledky jednání vlády k materiálům MMR týkajícím se elektronizace veřejných zakázek

Vláda České republiky na svém jednání dne 19. června 2018 přijala usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek.
 

Hlavní změny, které aktualizace usnesení vlády č. 467/2017 přináší:
 
•             sjednocení povinnosti zadávat v NEN všechny veřejné zakázky s předpokládanou    hodnotou přesahující 500.000 Kč;

•             změna rozsahu možného udělení výjimky z povinného používání NEN – nově je možno získat výjimku z povinného využívání NEN pro všechny veřejné zakázky zadavatele (do 30.06.2018 je možno požádat o výjimku pouze na ty veřejné zakázky, jejichž předmětem není pořízení komodit uvedených v příloze č. 1 usnesení 467));

•             nově uložené úkoly pro ministryni pro místní rozvoj týkající se realizace činností směřující k zrychlení odezev systému a aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace veřejných zakázek 2016-2020;

•             přechodné období pro zadavatele, kteří nemusí postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s čl. XI Pravidel využívání NEN, a to do prvního dne 4. měsíce od data jejich vydání ministryní pro místní rozvoj.
 


Výsledky jednání vlády dne 19. 6. 2018 k materiálům MMR týkajícím se elektronizace veřejných zakázek

Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 408 o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek.pdf