• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MŠMT - Výzva č. 6 - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu č. 6 k předložení žádostí o dotaci v letech 2019 a 2020 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. 


Žádost o dotaci je možno podávat od 20. 6. do 1. 9. 2018. 


Cíl výzvy – účelové určení dotace:

MŠMT se zaměřuje na podporu rozvoje nebo vytvoření nových výukových kapacit:

·        mateřských škol zřizovaných obcemi
·        mateřských škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí
·        základních škol zřizovaných obcemi pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy při splnění následujících podmínek
            - musí dojít k uskutečnění redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání a zároveň
              - musí dojít k navýšení rejstříkové kapacity mateřské školy
              - může dojít k navýšení výukové kapacity základní školy
·        základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy 


Výše podpory:

Minimálně     2 mil. Kč
Maximálně  30 mil. Kč 


Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci:           

Minimálně 30 % z celkových způsobilých výdajů v případě, kdy žadatel je obec.
Minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů v případě, kdy žadatel je svazek obcí nebo školská právnická osoba.      


Alokace výzvy je 300 mil. Kč. 


Oprávnění žadatelé:

·        obec
·        dobrovolný svazek obcí
·        školská právnická osoba  TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy MŠMT
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
         Partner pro Vaše dotační projekty…  

Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.

MŠMT - výzva č. 6 - rozvoj kapacit MŠ a ZŠ.pdf