• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

Blíží se termín povinného elektronického zadávání veřejných zakázek (18.10.2018)

Mnoho zadavatelů musí vyřešit základní otázku, jak bude v příštích letech zadávat veřejné zakázky. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ukládá zadavatelům povinnost komunikovat s dodavateli elektronicky.  

Přelomový termín v této oblasti je 18.10.2018, kdy všichni zadavatelé musí prostřednictvím elektronického nástroje komunikovat elektronicky.  

Vzhledem k tomu, že na trhu je dnes mnoho komerčních certifikovaných elektronických nástrojů (k nahlédnutí zde), je těžké se rozhodnout, který je ten pravý. Jako velmi zajímavou alternativou se jeví využit státem garantovaný Národní elektronický nástroj (NEN). Jedná se o bezplatný systém pro administraci a zadávání veřejných zakázek, který získal veškeré potřebné certifikace.  

Podívejte se na tento elektronický nástroj (odkaz) a zhodnoťte, zda by byl pro vás přínosem. Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá školení pro práci v NENu (odkaz), k dispozici je taktéž e-learning (odkaz) a také možnost využít testovací prostředí (odkaz), kde si vyzkoušíte funkčnost tohoto nástroje.  

A nezapomeňte na to, že po 18.10.2018 musí zadavatel s dodavateli komunikovat elektronicky! Neplatí zde přechodné ustanovení, tedy pokud zahájíte veřejnou zakázku před 18.10.2018 a neuzavřete smlouvu s vybraným dodavatelem před tímto datem, budete nuceni zadávací řízení zrušit a vyhlásit znovu, nyní již s povinností elektronické komunikace.