• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

NPŽP - plánované výzvy pro období duben - prosinec 2018

Přinášíme aktuální přehled podporovaných aktivit zaměřených na projekty vedoucí ke zlepšení stavu životního prostředí (viz. příloha), které vyhlásí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí. 

Volba podporovaných aktivit vychází ze Státní politiky životního prostředí ČR a zároveň reaguje na aktuální potřeby měst a obcí. 


V letech 2018–2020 se NPŽP zaměří na 4 prioritní témata: 

 • Boj se suchem a kvalita vod
 • Životní prostředí v sídlech a lidské zdraví
 • Ekoinovace
 • Ostatní aktivity zahrnující např. environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a nakládání s autovraky
  
          Uvedené výzvy NPŽP budou vyhlášeny v období  duben – prosinec 2018. TIZZI pro Vás zajistí:
 • Zpracování žádosti o dotaci a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy NPŽP
 • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
 • Zajištění TDI a BOZP
Partner pro Vaše dotační projekty…  


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.

NPŽP 2014 - 2020 OBDOBÍ DUBEN - PROSINEC 2018.pdf