• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 79. a 80. výzva - Sociální bydlení II.

Dne 8. 3. 2018 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášeny podmínky dlouho očekávaných výzev zaměřených na Sociální bydlení II. a na Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.
Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 79. a 80. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Podpora u obou výzev je zaměřena zejména na:
·        nákup objektů, domů, bytů a pozemků
·        výstavba nových sociálních bytů
·        nákup a dostavba nedokončených staveb
·        rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu
·        pořízení základního vybavení bytové jednotky
·        rekonstrukce a úpravy společných  prostor objektu nebo bytového domu  

Cílem výzev je zajistit dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR. 

Výše podpory:
·        až 90 % způsobilých výdajů
·        Minimální výše celkových způsobilých výdajů:   500 000 Kč
·        Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  až 300 000 000 Kč 

Žádosti o dotaci v rámci 79 a 80. výzvy je možno předkládat od 14. 6. 2018 – 18. 9. 2018 

Oprávnění žadatelé:
·        obce
·        nestátní neziskové organizace
·        církve
·        církevní organizace   TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy IROP
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
          Partner pro Vaše dotační projekty…    Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli?
Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení!“    


Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

IROP Výzva č. 79 Sociální bydlení II.pdf
IROP Výzva č. 80 Sociální bydlení pro SVL II.pdf