• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - PO4: Zlepšení kvality prostředí v sídlech a Posílení přirozených funkcí krajiny

V rámci Operačního programu Životní prostředí je možné získat dotaci na výsadbu zeleně ve městě, ale také na aktivity zaměřené na revitalizaci zeleně a vodních ploch mimo zastavěné území. Pro podání žádostí do 93. a 94. výzvy OPŽP, které budou ukončeny 4. 4. 2018, je ještě čas, přesto je potřeba připravit se na podání již nyní. 


Nejste připraveni na podání žádostí v těchto výzvách?   Nevadí! 


Pokud plánujete aktivity související se zlepšením zeleně ve městě, regenerací či vytvořením funkčního prvku nebo revitalizací vodních toků, obraťte se na nás se svým záměrem včas. Poradíme Vám, jaké aktivity je možné realizovat a co vše bude nutné pro úspěšné podání. Další výzva na Zlepšení kvality prostředí v sídlech a Posílení přirozených funkcí krajiny je plánována na červen 2018. Žádosti v těchto výzvách bude možné podávat přes systém ISKP 14+ od 15. 6. 2018 do 10. 9. 2018


TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy OPŽP
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
          Partner pro Vaše dotační projekty…    


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.  

Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách OPŽP!