• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 5. výzva MAS Region Poodří: Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy

Dne 29. 12. 2017  vyhlásila MAS Regionu Poodří, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje,  5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy.

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 5. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 53). 


Žádosti o dotaci  v  rámci  této  výzvy  je  možno  předkládat  od 29. 12. 2017 až   do 16. 3. 2018.

Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 


Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  300 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  10 000 000Kč 


Typy podporovaných projektů: 

Terminály a parkovací systémy
·        výstavba a rekonstrukce přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu

Bezpečnost dopravy
·        bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací

Nízkoemisní a bezemisní vozidla
·        nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel

Cyklodoprava
·        výstavba cyklostezek  


Území realizace projektů (Území MAS Regionu Poodří, z.s.):
·        Albrechtičky,  Bartošovice,  Bernartice  nad  Odrou,  Bílov, Bílovec,  Bítov,  Bravantice,  Fulnek,  Heřmanice  u  Oder,Heřmánky,  Hladké  Životice,  Jakubčovice  nad  Odrou,  Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kateřinice, Klimkovice, Kujavy, Kunín, Libhošť,  Luboměř,  Mankovice,  Mošnov,  Odry,  Olbramice, Petřvald,  Pustějov,  Sedlnice,  Skotnice,  Slatina,  Spálov,Studénka, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Tísek, Trnávka, Velké Albrechtice, Vražné, Vrchy, Zbyslavice TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 53. výzvy IROP i podmínkami MAS Region Poodří jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
         Partner pro Vaše dotační projekty…    


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 53. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS REGION POODŘÍ  

5. Výzva MAS Region Poodří.pdf