• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - Podpora bydlení 2018

Dne 13. 10. 2017 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zveřejněny podmínky dotačních titulů Podpora  bydlení 2018. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci výzev pro rok 2018 k předkládání žádostí o  podporu z níže uvedených dotačních titulů.                                                  PODPORA BYDLENÍ 2018  


PODPOROVANÉ BYTY

-          Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

-          V rámci programu jsou k dispozici následující podprogramy:

          ·         PEČOVATELSKÉ BYTY
          ·         VSTUPNÍ BYTY A BYTY V KOMUNITNÍM DOMĚ SENIORŮ
          ·         KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ  


BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

-          Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.    TIZZI pro Vás zajistí:

-   zpracování Žádosti o dotaci prostřednictvím portálu DIS žádost MMR včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných v Zásadách programu.  

-   organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

-   organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace.

Partner pro Vaše dotační projekty…      


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.    

Podpora bydlení 2018.pdf