• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MPO - Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu zaměřenou na  Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.

V rámci této výzvy lze podávat žádosti o dotaci na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídícího systému veřejného osvětlení v obcích.  

Výše podpory na realizaci těchto opatření je 50 %  ze způsobilých výdajů a maximální výše dotace je stanovena na 2 miliony Kč.  

Výdaje na optimalizaci řídícího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. Realizací investic musí být dosažena úspora energie.      

Žádosti o dotaci je možno předkládat od 1. 10. 2017 až do 15. 12. 2017.        


TIZZI pro Vás zajistí:

 -  Zpracování Žádosti o dotaci v souladu se Zásadami programu.

 -  Organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

 -  Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace.

Partner pro Vaše dotační projekty…    


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.    

MPO EFEKT 2018- VO.pdf