• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

SFDI - Cyklostezky 2018

Od 13. 9. 2017 je možno podávat žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury zaměřených na Výstavbu a údržbu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. 

Žádosti je možné podávat v souladu s podporovanými aktivitami, který mi jsou:

·        Výstavba cyklistické stezky
·        Oprava cyklistické stezky
·        Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy  

Výše dotace85 % z celkových uznatelných nákladů

Příjem žádostí probíhá do 15. 1. 2018  

Chcete uskutečnit kroky k vybudování cyklostezky ve Vaší obci?
Dejte nám šanci Vám pomoci s přípravou kvalitního projektu.

Na základě Vašeho záměru spočítáme bodový zisk Vašeho projektu a navrhneme Vám, jak zvýšit šanci na úspěch!       
                                                         


TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy SFDI
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
  Partner pro Vaše dotační projekty…      


Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.      

SFDI - Cyklostezky 2018.pdf