• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - 71. a 73. výzva - Kanalizace a vodovody

Od 16. 10. 2017 do 18. 1. 2018 bude možné podávat žádosti do poslední výzvy Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na Snížení množství vypouštěného znečištění a Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě. 

Pokud plánujete realizovat jednu z následujících aktivit, je nejvyšší čas ke kontrole všech povinných příloh. Obraťte se na nás co nejdříve, rádi Vám s přípravou Vašeho projektu pomůžeme.

 Jde o poslední výzvu na níže uvedené aktivity, proto s rozhodováním nečekejte!

Pro obce nad 1 000 obyvatel jde o poslední šanci získat dotaci na tyto aktivity!  

Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

 • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány)
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
     Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
  Pokud ve své obci chcete realizovat projekt na některý z výše uvedených záměrů, obraťte se na nás. Poradíme Vám, jaké aktivity je možné realizovat a co vše bude nutné pro úspěšné podání.

Žádosti do obou výzev bude možné podávat přes systém ISKP 14+ od 16. 10. 2017 do 18. 1. 2018.  


TIZZI pro Vás zajistí:
 • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy OPŽP
 • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
 • Zajištění TDI a BOZP
  Partner pro Vaše dotační projekty…    


Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách OPŽP!“      

OPŽP - výzva 71 Snížení množství vypouštěného znečištění.pdf
OPŽP - výzva 73 Zajistit dodávky pitné vody.pdf