• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 1. a 2. výzva MAS Hlučínsko: Dopravní infrastruktura a Cyklostezky

Dne 1. 8. 2017 vyhlásila MAS Hlučínsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje  1.  a 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Dopravní infrastrukturu a Cyklostezky.
Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 1. a 2. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 53). 

Žádosti o dotaci v rámci těchto výzev je možno předkládat od 1. 8. 2017 až do 31. 10. 2017
Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 

V rámci 1. výzvy MAS Hlučínsko z. s. Dopravní infrastruktura lze žádat na:
·        Vybudování, rekonstrukce a modernizace komunikace pro pěší, přilehlé stávající autobusové zastávky s ohledem na zvýšení bezpečnosti a bezbariérového přístupu
·        Vybudování opatření na zvýšení bezpečnosti chodců – přechody pro chodce, osvětlení, retardéry, signalizace pro nevidomé a další bezpečnostní prvky 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 700 000 Kč
Alokace výzvy: 5 700 000 Kč 

V rámci 2. výzvy MAS Hlučínsko z. s. Cyklostezky lze žádat na:
·        Nově vybudovaná cyklostezka mezi obcí a městem sloužící k dopravě do zaměstnání, včetně doprovodné infrastruktury – značení, odpočívadla, stojany na kola 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 24 300 000 Kč
Alokace výzvy: 24 300 000 Kč  

Území realizace projektů (Území MAS Hlučínsko):

  • Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada
 
TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 53. výzvy IROP i podmínkami MAS Hlučínsko jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…  


Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  
Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  
V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.
 
„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 53. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS HLUČÍNSKO

1. a 2. výzva MAS Hlučínsko.pdf