• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - VÝZVA Č. 69 ZVÝŠIT PODÍL MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ

Dne 1.8. 2017 byla vyhlášena očekávaná výzva Operačního programu životní prostředí, která je zaměřena na Zvýšení materiálového a energetického využití odpadů. 

V rámci této výzvy je podporováno:

·        výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
·        výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
·        výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
·        výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).  

Výše podpory:   až 85 % ze způsobilých výdajů 

Příjem žádostí:   od 1. 9. 2017 do 1. 12. 2017 

Jak jistě víte, Česká republika se zavázala zvýšit do roku 2020 podíl recyklace na 50 % a od roku 2024 nebude možné skládkovat recyklovatelné a využitelné odpady vůbec. Aby bylo možné tohoto dosáhnou je nutné, aby se na tuto změnu připravila obec již nyní. 

Využijte této dotace a získejte podporu až 85 % na nákup sběrných nádob na tříděný odpad pro občany. 

Obraťte se na nás se svým projektem již nyní! Rádi Vám poradíme a pomůžeme Vám připravit projekt podle podmínek výzvy. 


TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy OPŽP
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
  Partner pro Vaše dotační projekty…  


Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách OPŽP!“    OPŽP - výzva 69_Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.pdf