• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu

Dne 30. 6. 2017 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášena výzva nového podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC. SK a TJ.

Žádost o dotaci bude možno podávat od 30. 6. 2017 do 15.8. 2017.

Cílem programu je:
·        podpořit organizovaný sport (především dětí a mládeže) i sportování veřejnosti
·        umožnit rovný přístup ke sportovištím
·        zlepšit kvalitu sportovišť s ohledem na bezpečnost, hygienu i požadavky národních a mezinárodních sportovních federací 

Podporované aktivity:
·        novostavby včetně samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby
·        rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb) 

Výše podpory činí maximálně 60%, žadatel musí prokázat, že má zajištěno financování projektu v minimální výši 40 %.

Celková alokace výzvy je 1 000 000 000 Kč. 

Oblasti výzvy
Výzva je rozdělena do dvou oblastí, dle výše požadované dotace:
·        V1 Sport, výše dotace 40 001 Kč – 10 000 000 Kč
·        V2 Sport, výše dotace 10 000 001 Kč – 20 000 000 Kč 

Oprávnění žadatelé:
·        územní samosprávný celek – obec, městská část, obvod statutárního města
·        sportovní kluby, tělovýchovné a tělocvičné jednoty    

TIZZI pro Vás zajistí:
Zpracování Žádosti o dotaci včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných ve výzvě MŠMT
Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
Zajištění TDI a BOZP. 

Partner pro Vaše dotační projekty…      

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

Podpora materiálně technické základny sportu.pdf