• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - DT 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dne 16. 6. 2017 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zveřejněny podmínky dotačního titulu č. 6 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017. V rámci dotačního titulu č. 6 je možno žádat na Podporu obnovy sportovní infrastruktury.

Žádat o podporu mohou obce do 3 000 obyvatel, které mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

Žádost o dotaci je možno podávat od 16. 6. 2017 do 11. 8. 2017

Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:

·        na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy
·        na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen. 

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu využít. 

Dotace není poskytována na:
·        tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atd.)
·        tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, trampolíny, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.) 

Výše podpory:
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.
Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy MMR
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
  Partner pro Vaše dotační projekty…    

Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  
Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  
V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

MMR DT 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury.pdf