• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - Výzva 69. - Podpora materiálového a energetického využití odpadů

Již brzy bude možné podávat žádosti o dotaci na nákup sběrných nádob pro občany.

Jak jistě víte, Česká republika se zavázala zvýšit do roku 2020 podíl recyklace na 50% a od roku 2024 již nebude možné skládkovat recyklovatelné a využitelné odpady vůbec. Aby bylo možné tohoto dosáhnou je nutné, aby se na tuto změnu připravila obec již nyní.

 Získejte podporu až 85% na nákup sběrných nádob na tříděný odpad pro občany. 

Ve výzvě číslo 69, která bude vyhlášena 1.8.2017 bude možno žádat o podporu také na vybudování nových či modernizaci stávajících sběrných dvorů, doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady,  budování systémů odděleného sběru bioodpadů, budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě a na další aktivity, které povedou k vyššímu materiálovému a energetickému využití odpadů. 

Obraťte se na nás se svým projektem již nyní! Rádi Vám poradíme a pomůžeme Vám připravit projekt podle podmínek výzvy. 

TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy OPŽP
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
  Partner pro Vaše dotační projekty…  

Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách OPŽP!“