• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu

Ke dni 1. 6. 2017 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zveřejněna dokumentace nového podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC. SK a TJ.

Žádost o dotaci bude možno podávat po vyhlášení výzvy, které je plánováno v červnu 2017. 

Cílem programu je:
·        podpořit organizovaný sport (především dětí a mládeže) i sportování veřejnosti
·        umožnit rovný přístup ke sportovištím
·        zlepšit kvalitu sportovišť s ohledem na bezpečnost, hygienu i požadavky národních a mezinárodních sportovních federací 

Výše podpory činí maximálně 60%, žadatel musí prokázat, že má zajištěno financování projektu v minimální výši 40 %. 

Oprávnění žadatelé:
·        územní samosprávný celek – obec, městská část, obvod statutárního města
·        sportovní kluby, tělovýchovné a tělocvičné jednoty 

O vyhlášení výzvy a jejích podmínkách Vás budeme včas informovat.
V případě Vašeho zájmu se nám ozvěte již nyní, budeme tak schopni Váš projekt co nejdříve konfrontovat s podmínkami výzvy.   


TIZZI pro Vás zajistí:

·         Zpracování Žádosti o dotaci včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných ve výzvě MŠMT

  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…  


Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.
Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz