• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - Výzva 68. - Prevence vzniku odpadů

V rámci Operačního programu Životní prostředí je stále možné získat  až do 31. 7. 2017 dotaci na Prevenci vzniku odpadů v rámci 68. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí.
V rámci této výzvy lze podpořit aktivity zaměřené na Předcházení vzniku komunálních odpadů a  Předcházení vzniku průmyslových odpadů. 

V rámci předcházení vzniku komunálních odpadů je možné pořídit například domácí kompostéry pro občany, vybudovat sběrnou síť kontejnerů na textil nebo budovat místa pro předcházení vzniku odpadu.  
Dále je možné podporovat také aktivity vedoucí k předcházení vzniku průmyslových odpadů.
Zde je možné podpořit realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii.

Pro rok 2017 jde o jedinou výzvu OPŽP, kterou můžete využít na pořízení domácích kompostérů pro občany Vaší obce. 

Proč žádat o dotaci na domácí kompostéry?

 • Dojde k odklonu biologického odpadu ze směsného komunálního odpadu.
 • Méně odpadu bude sváženo na skládky a sníží se tak náklady na odpadové hospodářství obce
 • Každý občan bude moci likvidovat svůj biologický odpad na vlastní zahradě
 • Občané navíc zdarma získají kvalitní hnojivo pro výsadbu
 • Obec bude přispívat ke zlepšení ŽP  
Pokud ve své obci chcete předcházet vzniku biologických odpadů pořízením domácích kompostérů pro občany, obraťte se na nás se svým záměrem. Poradíme Vám, jaké aktivity je možné realizovat a co vše bude nutné pro úspěšné podání. Žádosti  do 68. výzvy bude možné podávat přes systém ISKP 14+ od 3. 4. 2017 do 31. 7. 2017.  

TIZZI pro Vás zajistí:
 • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy OPŽP
 • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
 • Zajištění TDI a BOZP
  Partner pro Vaše dotační projekty…      

Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách OPŽP!“

OPŽP - výzva 68.pdf