• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - Připravované výzvy OPŽP_6_2017

Na základě 7. verze Harmonogramu výzev na rok 2017 z OPŽP 2014 – 2020, který byl zveřejněn 3. 5. 2017, bychom Vás rádi informovali o tom, že do vyhlášení výzev k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 4. prioritní osy zbývá necelý měsíc.  

Žádosti o dotaci na aktivity spojené s posílením přirozené funkce krajiny a se zlepšením kvality v sídlech budete moci podávat již od 15. 6. 2017 do 15. 9. 2017. 

TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami, které vycházejí z Pravidel pro žadatele a příjemce OPŽP 14 – 20.
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…

Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY OPŽP_6_2017.pdf