• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IPRÚ Zlínská aglomerace - 5.Výzva - Dopravně bezpečnostní opatření

Dne 12. 4. 2017 vyhlásilo statutární město Zlín jako nositel integrované strategie 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Realizaci dopravně – bezpečnostních opatření v sídlech.

Projektové záměry je možno podávat v rámci 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 51). 

Projektové záměry v rámci této výzvy  je možno předkládat od 13. 4. 2017 až do 30. 6. 2017

Výše podpory pro projektyje 90% ze způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:není stanovena 

Typy podporovaných projektů:  

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší  
  • Realizace opatření na posílení bezpečnosti chodců, cyklistů a osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace 

Území realizace projektů:
  • Březnice, Fryšták, Hvozdná, Lípa, Lukov, Ostrata, Otrokovice, Tečovice, Veselá, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách IPRÚ!“   PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 51. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY IPRÚ ZLÍN!

Více o komplexních službách společnosti TIZZI , naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz     

IPRÚ Zlínská aglomerace_5. výzva_Realizace dopravně bezpečnostních opatření v sídlech.pdf