• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - Výzvy Květen - srpen 2017

Přinášíme Vám přehled možností dotace z Operačního programu životní prostředí pro období květen až srpen 2017.

V tomto období jsou plánovány výzvy zaměřené například na revitalizaci sídelní zeleně, posílení přirozených funkcí krajiny či na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.

Bližší informace jsme pro Vás přichystali v přiloženém informačním letáku.  

Pokud máte zájem o realizaci svého projektu z Operačního programu Životní prostředí neváhejte se na nás obrátit.   Dne 14. 9. 2017 budou vyhlášeny podmínky výzev pro žádosti o podporu na výstavbu kanalizací, čistíren odpadních vod a vodovodů. Máte–li v plánu realizovat tyto aktivity, obraťte se na nás s Vaším záměrem včas.  Probereme s Vámi podmínky výzvy a pomůžeme Vám připravit Vaši žádost na včasné podání.  

Více o komplexních službách společnosti, naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

OPŽP 2014 - 2020, OBDOBÍ KVĚTEN 17 - SRPEN 17_02.pdf