• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - Vyhlášená Výzva č. 72_Cyklodoprava II

Dne 6. 4. 2017 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášeny podmínky výzvy zaměřené na Cyklodopravu II. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 72. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.  

Podpora u výzvy je zaměřena zejména na:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací
 • Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami  
Výše podpory:
 • 90% způsobilých výdajů
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč  

Žádosti o dotaci v rámci 72. výzvy je možno předkládat od 24. 4. 2017 až do 7. 9. 2017.  

Oprávnění žadatelé:
 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení!“    

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem. Více na www.tizzi.czIROP Výzva č. 72 - Cyklodoprava II.pdf