• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MV - Dotace pro jednotky SDH obcí

Dne 15. 3. 2017 byly Ministerstvem vnitra ČR zveřejněny podmínky dotačních titulů Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci výzvy pro rok 2018 do níže uvedených podprogramů.  


Podprogram 1 – pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Dotace může být poskytnuta na pořízení nové CAS do vybavení jednotky požární ochrany:

a)     pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III,
b)    pokud není vybavena CAS vyrobenou v roce 2002 a později,
c)     pokud není vybavena CAS pořízenou s přispěním dotace poskytované MV – generálním ředitelstvím HZS ČR (netýká se technického zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany).

Dotace se poskytuje na CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20 může dosáhnoutaž 70 % nákladůakce v běžném roce,maximálněvšak 2,5 mil. Kč. 

Dotace může být poskytnuta na:
a)     technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen „rekonstrukce“) CAS 32 – T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany.Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 1,5 mil. Kč.
b)    rekonstrukcí CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob.Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce,maximálněvšak2 mil. Kč. 


Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu
Dotace může být poskytnuta na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotkypožární ochrany:

  • pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V,
  • pokud není vybavena DA nebo osobním automobilem (s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením) vyrobeným v roce 2002 a později.
Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 tis. Kč. 

Podprogram 3 – stavba požární zbrojnice
Dotace může být poskytnuta na rekonstrukci anebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V.Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce
  • minimálně však 450 tis. Kč,
  • maximálně však 4,5 mil. Kč.
Budova rekonstruované požární zbrojnice musí být v majetku obce zřizující jednotku SDH obce.


Žádost o podporu je možno podávat od 15. 3. 2017 do 31. 5. 2017.


Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

Více o komplexních službách společnosti TIZZI, naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz


dotace SDH.pdf