• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

ITI Ostravské aglomerace 6. a 7. výzva: Infrastruktura vzdělávání

Dne 15. 3. 2017 byly Statutárním městem Ostrava jako Nositelem strategie ITI Ostravské aglomerace vyhlášeny výzvy č. 6 a 7.  k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na Infrastrukturu pro vzdělávání. Žádosti o dotaci je možno podávat v rámci 6. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 66) na projekty zaměřené na Podporu infrastruktury Základních škol a v rámci 7. výzvy na projekty zaměřené na Infrastrukturu středních a vyšších odborných škol.  

Projektové záměry v rámci těchto výzev je možno předkládat od 15. 3. 2017 až do 13. 4. 2017.  

Podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 •  nákup nemovitostí (pozemků a staveb) 
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu  

Podporované klíčové kompetence:
 • komunikace v cizích jazycích
 • přírodní vědy
 • technické a řemeslné obory
 • práce s digitálními technologiemi  

Oprávnění žadatelé: 
 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 
 • kraje  a organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 • obce  a organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 • nestátní neziskové organizace 
 • církve  a církevní organizace 
 • organizační složky státu  a příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

Více o komplexních službách společnosti TIZZI engineering s.r.o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

ITI Ostrava.pdf