• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - schválené akce_„Územní plán“ pro rok 2017

Dne 6. 3. 2017 rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 10/2017 byl schválen seznam akcí, které byly doporučeny k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro program „Podpora územně plánovacích činností obcí“ na podprogram „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – dotační titul „Územní plán“ pro rok 2017. Výše uvedeným rozhodnutím byl dále schválen seznam náhradních akcí a byly zamítnuty akce, které nesplnily podmínky podprogramu.

Seznam schválených akcí zde, které byly doporučeny k poskytnutí dotace.