• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - MAS Region Poodří - Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy

Dne 27. 2. 2017  vyhlásila MAS Regionu Poodří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje  1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy.

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 53).  
Žádosti o dotaci v rámci této výzvy  je možno předkládat od 27. 2. 2017 až do 31. 5. 2017 Výše podpory pro projekty je 95% ze způsobilých výdajů.  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč  

Typy podporovaných projektů:  

Terminály a parkovací systémy

  • výstavba a rekonstrukce přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu

Bezpečnost dopravy
  • Bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací

Nízkoemisní a bezemisní vozidla
  • Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel

Cyklodoprava
  • Výstavba cyklostezek    

Území realizace projektů (Území MAS Regionu Poodří, z.s.):
  • Albrechtičky,  Bartošovice,  Bernartice  nad  Odrou,  Bílov, Bílovec,  Bítov,  Bravantice,  Fulnek,  Heřmanice  u  Oder, Heřmánky,  Hladké  Životice,  Jakubčovice  nad  Odrou,  Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kateřinice, Klimkovice, Kujavy, Kunín, Libhošť,  Luboměř,  Mankovice,  Mošnov,  Odry,  Olbramice, Petřvald,  Pustějov,  Sedlnice,  Skotnice,  Slatina,  Spálov, Studénka, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Tísek, Trnávka, Velké Albrechtice, Vražné, Vrchy, Zbyslavice

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.  

Více o komplexních službách společnosti TIZZI engineering s.r.o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 53. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS REGION POODŘÍ

1. Výzva MAS Region Poodří.pdf