• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - MAS Moravská stezka - Zvýšení bezpečnosti dopravy, opravu a výstavbu cyklostezek

Dne 8. 3. 2017  vyhlásila MAS Moravská cesta jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje  1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Zvýšení bezpečnosti dopravy, opravu a výstavbu cyklostezek.    

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 53).  

Žádosti o dotaci v rámci této výzvy  je možno předkládat od 8. 3. 2017 až do 26. 5. 2017 Výše podpory pro projekty je 95% ze způsobilých výdajů.  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000Kč  

Typy podporovaných projektů:  

Bezpečnost dopravy:  

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy  

Cyklodoprava:
  • Výstavba nových cyklostezek a cyklotras: o   výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem (s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b),
  • Rekonstrukce cyklostezek a cyklotras: o   rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem (s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b)    

Území realizace projektů:
Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Slavětín, Střeň, Vilémov, Pňovice, Křelov - Břuchotín,  Příkazy,  Skrbeň,  Liboš,  Strukov, Štěpánov, Horka nad Moravou

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.   V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností mě neváhejte kontaktovat.

Více o komplexních službách společnosti TIZZI engineering s.r.o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“   PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 53. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS MORAVSKÁ CESTA