• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - MAS Moravská cesta - Podpora školství v regionu

Dne 1. 3. 2017  vyhlásila MAS Moravská cesta jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje  2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Podporu školství v regionu.

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 68).  


Žádosti o dotaci v rámci této výzvy  je možno předkládat od 1. 3. 2017 až do 28. 4. 2017 Výše podpory pro projekty je 95% ze způsobilých výdajů.  


Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč  


Typy podporovaných projektů:  

Infrastruktura předškolního vzdělávání
  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění  dostatečné  kapacity  kvalitních  a  cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.  
Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace    v    cizích  jazycích,  práce  s  digitálními technologiemi,  přírodní  vědy,  technické  a  řemeslné obory).
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.  

Infrastruktura  pro  zájmové,  neformální  a  celoživotní vzdělávání
  • Stavební  úpravy  a  pořízení  vybavení  odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí  uplatnění  na  trhu  práce  v  klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).  

Území realizace projektů:
Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Slavětín, Střeň, Vilémov, Pňovice, Křelov - Břuchotín,  Příkazy,  Skrbeň,  Liboš,  Strukov, Štěpánov, Horka nad Moravou


„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 68. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS MORAVSKÁ CESTA

Více o komplexních službách společnosti TIZZI engineering s.r.o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

2. Výzva MAS Moravská cesta.pdf