• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - Připravte se!! - Prevence vzniku odpadů

V rámci Operačního programu Životní prostředí je možné získat dotaci na Prevenci vzniku odpadů, z níž je možné pořídit například domácí kompostéry pro občany.

Pro rok 2017 jde o jedinou výzvu OPŽP, kterou můžete využít na pořízení domácích kompostérů pro občany Vaší obce.  

Proč žádat o dotaci na domácí kompostéry?
Dojde k odklonu biologického odpadu ze směsného komunálního odpadu Méně odpadu bude sváženo na skládky a sníží se tak náklady na odpadové hospodářství obce Každý občan bude moci likvidovat svůj biologický odpad na vlastní zahradě Občané navíc zdarma získají kvalitní hnojivo pro výsadbu Obec bude přispívat ke zlepšení ŽP    

Pokud ve své obci chcete předcházet vzniku biologických odpadů pořízením domácích kompostérů pro občany, obraťte se na nás se svým záměrem. Poradíme Vám, jaké aktivity je možné realizovat a co vše bude nutné pro úspěšné podání. 68. výzva na Prevenci vzniku odpadů je plánována na duben 2017. Žádosti v této výzvě bude možné podávat přes systém ISKP 14+ od 3. 4. 2017 do 31. 7. 2017.

Více o komplexních službách společnosti TIZZI engineering s.r.o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností mě neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách OPŽP!“