• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - Připravte se!!! - Zlepšení kvality prostředí v sídlech a Posílení přirozených funkcí krajiny

V rámci Operačního programu Životní prostředí je možné získat dotaci na výsadbu zeleně ve městě, ale také na aktivity zaměřené na revitalizaci zeleně a vodních ploch mimo zastavěné území.

Pro podání žádostí do 54. a 55. výzvy OPŽP, které budou ukončeny 31. 3. 2017 zbývá již jen málo času.

Nejste připraveni na podání žádostí v těchto výzvách? Nevadí!

Pokud plánujete aktivity související se zlepšením zeleně ve městě, regenerací či vytvořením funkčního prvku nebo revitalizací vodních toků, obraťte se na nás se svým záměrem včas. Poradíme Vám, jaké aktivity je možné realizovat a co vše bude nutné pro úspěšné podání.

Další výzva na Zlepšení kvality prostředí v sídlech a Posílení přirozených funkcí krajiny je plánována na červen 2017. Žádosti v těchto výzvách bude možné podávat přes systém ISKP 14+ od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2017.

Více o komplexních službách společnosti TIZZI engineering s.r.o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.   V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností mě neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách OPŽP!“