• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - Výzvy Leden - duben 2017

Představujeme Vám aktuální nabídku dotačních možností na obdobíleden 2017 – duben 2017 spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020. Jedná se o dotace zaměřené na:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty
  • Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center
  • Výstavba a modernizace přestupních terminálů
Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem. Zajistíme pro Vás:
  • Zpracování Žádosti o dotaci v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v elektronickém systému ISKP 14+
  • Organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a metodiky poskytovatele dotace.
  • kompletní administraci až do závěrečného vyhodnocení akce
Více o komplexních službách společnosti TIZZI, naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

IROP 2014 - 2020, OBDOBÍ LEDEN 17 - DUBEN 17.pdf