• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - Výzvy Leden - duben 2017

Představujeme Vám aktuální nabídku dotačních možností na období leden 2017 – duben 2017 zaměřenou na projekty vedoucí ke zlepšení stavu životního prostředí, spolufinancovaných  z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020.
Jedná se o dotace zaměřené na:
 • posílení přirozené funkce krajiny
 • zlepšení kvality prostředí v sídlech
 • prevence vzniku odpadů
 • rekultivaci starých skládek
 • snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení obnovitelích zdrojů energie
Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

Zajistíme pro Vás:
 • Zpracování Žádosti o dotaci v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v elektronickém systému ISKP 14+
 • Organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a metodiky poskytovatele dotace.
 • kompletní administraci až do závěrečného vyhodnocení akce

Více o komplexních službách společnosti TIZZI, naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

OPŽP 2014 - 2020, OBDOBÍ LEDEN 17 - DUBEN 17_04.pdf