• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - aktualizace harmonogramu na rok 2017

Řídicí orgán IROP vydal dne 20.12.2016 aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2017.

Došlo k výraznému snížení plánovaných výzev a to z důvodu přesunutí finančních prostředků pro projekty, které byly podány v rámci výzev 2015 a 2016.

Vyřazení výzev (původní číslování):
č. 71 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.“,
č. 72 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.“,
č. 73 „Komunitní centra II.“,
č. 74 „Komunitní centra (SVL) II.“,
č. 76 „Rozvoj sociálních služeb II.“,
č. 77 „Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.“,
č. 79 „Sociální bydlení II.“,
č. 80 „Sociální bydlení (SVL) II.“,
č. 84 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol II.“,
č. 86 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) II.“,
č. 88 „Sociální podnikání III.“,
č. 89 „Sociální podnikání pro SVL III.“,
č. 90 „Infrastruktura základních škol II.“,
č. 91 „Infrastruktura základních škol (SVL) II.“

Důvodem těchto změn je značný převis kvalitních projektů z roku 2015 a 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z předešlých výzev, které splní podmínky hodnocení. U výzev na předškolní vzdělávání došlo k navýšení alokace výzvy č. 15 a díky tomuto kroku bude možné realizovat všechny úspěšné projekty předškolního vzdělávání předložené do výzvy č. 14 a 15.


Bližší informace naleznete zde.


IROP_Harmonogram-vyzev-2017.xlsx