• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - NÁRODNÍ DOTACE MMR ČR PRO ROK 2017 - PODPORA BYDLENÍ

Dne 17. 10. 2016 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zveřejněny podmínky dotačních titulů Podpora  bydlení 2017. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci výzev pro rok 2017 k předkládání žádostí o  podporu z níže uvedených dotačních titulů.

PODPORA BYDLENÍ 2017  

REGENERACE SÍDLIŠŤ

- Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.

PODPOROVANÉ BYTY
-
Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.
-
V rámci programu jsou k dispozici následující podprogramy:
  • PEČOVATELSKÉ BYTY
  • VSTUPNÍ BYTY
  • KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ
OLOVĚNÉ ROZVODY
-
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR
-
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

Podpora bydlení 2017.pdf